Co jsou hedgeové fondy a jaké jsou jejich výhody a nevýhody  

Co vlastně ukrývá pojem, o kterém se dozvíte v ekonomickém zpravodajství i průvodci investicemi? Může se jednat o investiční nástroj? Jaké jsou klady a zápory těchto fondů?   

Kolektivní investice  

Jako hedgeový fond označujeme poddruh fondu pro kolektivní investice, který může investovat do investičního nástroje, které označujeme jako primární. Jedná se tedy o investice do dluhopisů, opcí, komodit, akcií a dalších cenných papírů. Investoři si následně rozdělí zisk z investic v závislosti na tom, kolik svých prostředků do daného fondu vložili.   

Několik druhů fondů  

Hedgeové fondy se dále rozdělují podle druhu investování. Jedná se tak o akciové, měnové, smíšené, komoditní nebo investiční fondy. Tyto fondy jsou mnohdy označované jako „bezpečné“, je to ale pouze překladem jejich původního významu a s historií investování. Dnes jsou tyto fondy stejně rizikové, jako kterékoliv jiné, i když se snaží míru rizika co nejvíce snižovat.   

Velikost fondů  

Hedgeové fondy se dělí podle své velikosti. Existují tak profesionální fondy určené pro pojišťovny, investiční skupiny nebo banky. Další jsou fondy veřejné určené běžným investorům. A v poslední řadě jsou zde malé soukromé fondy, ty jsou tvořeny na bázi osobních kontaktů a jsou malé.   

Výhody hedgeových fondů  

Jako největší výhodu hedgeových fondů se často označuje diverzifikace portfolia. Ta umožňuje rozložit investiční riziko. Než ale klient uzavře smlouvu, je na něm, aby si zkontroloval, zda je diverzifikace rizik skutečně dodržena. Vždy se proto musíme řídit osobami, které daný fond řídí. Hedgeové fondy mají někdy sídlo v offshore destinaci, což znamená mnohdy nižší míru regulace ze strany státu. To je velkou výhodou, ale současně také rizikem.   

Nevýhody fondů  

Nevýhoda těchto fondů spočívá ve faktu, že správce fondu určuje finanční investiční strategii. I zde je ale možno investovat napřímo, i když s vyššími poplatky.   

Hedgeové fondy se doporučují investorům, kteří mají dostatečné znalosti z investičního trhu. 

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.