Jaká jsou pravidla pro zvyšování nájemného?

Neustále slýcháme o tom, jak se budou zdražovat nájmy, jak se budou zvyšovat ceny nájemného a jak se to v mnohých městech už ostatně děje. Jedna věc je však přijít do pronájmu už s drahým nájemným a druhá věc je přijít do levného pronájmu s tím, že se nájemné bude rok co rok zvyšovat, a to těsně před podepsáním nové smlouvy na další rok. V souvislosti se zvyšováním nájemného se nabízí otázka, jestli i tato záležitost má nějaká pravidla. Pokud ano, jaká pravidla to jsou? 

Je samozřejmě jasné, že výše nájemného se může v průběhu času měnit. Pronajímatel na to má právo, ovšem i v tomto případě je nutné se držet několika pravidel, které stanovuje nájemní smlouva a samozřejmě také zákon.  

Kdy se může nájem navýšit? 

Pojďme si nejdříve prozradit, kdy se vlastně může nájem navyšovat. Touto věcí se zabývá občanský zákoník, a tak pojďme postupovat podle něj. Pakliže máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou, s novou smlouvou se vám automaticky může zvýšit také nájem. Poté jen záleží na nájemci, jestli bude nebo nebude danou výši nájemného akceptovat. Pakliže ale máte uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, v takovém případě je situace krapet horší. Podmínky se sjednávají v nájemní smlouvě, pronajímatel může sám iniciovat zvýšení nájemného. Pokud ale nájemník odmítne dané zvýšení nájemného, rázem může nájemné určit soud.  

Pronajímatel vám může zvýšit cenu nájemného i proti vaší vůli 

Pokud ve smlouvě o pronájmu nemáte žádné konkrétní informace o tom, jak to bude se zvyšováním nájemného, může pronajímatel zvýšit nájem i proti vůli nájemníka.  

Během zvyšování nájemného by však pronajímatel měl dodržovat několik zásad, a to například to, že musí předložit písemný návrh o zvýšení nájmu nejdříve rok od posledního zvýšení nájemného. Nesmí však v uplynulých třech letech překročit jeho hranici. Ke zvýšení nájemného dle okolí může dojít jenom v případě, že není ve smlouvě ujednaný žádný jiný způsob zvyšování nájemného.  

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.