Povinnosti, které plynou z vlastnictví nemovitosti: Kolik budete platit? 

Mít vlastní nemovitost je radost, ale také velká starost a zodpovědnost. Co musíte splňovat? 

Zanedbáte revize? Pokuta 

Všechny sítě, které jsou ve vašem objektu využívány, je třeba neustále kontrolovat. Jedná se tak například o revize elektrických rozvodů a zařízení. Dále pak o revizi plynových rozvodů a zařízení. Ale také o revizi a čištění komínů. Je-li v domě výtah, dvakrát měsíčně musí docházet k jeho kontrole. Vždy jsou tyto povinnosti na zodpovědnost majitele nemovitosti. Pokud své povinnosti porušíte, hrozí vám pokuta. Kromě toho vám v případě poruchy nebo požáru pojišťovna nevyplatí ani korunu, jelikož nebude platit pojistné plnění na základě chybějících dokumentů. Pokud něco zanedbáte jako majitel bytového domu, hrozí vám navíc trestní odpovědnost. 

Průkaz energetické náročnosti 

V nejbližších letech se tato povinnost bude vztahovat na vlastníky všech objektů. Nyní platí pouze v případě, kdy byt pronajímáte. Jste povinni v desetiletých intervalech zajistit průkaz energetické náročnosti vaší budovy. Ten se vyskytuje pod zkratkou PEN nebo PENB. Již nyní se o této povinnosti dostatečně informujte. 

Daň z nemovitostí 

Pokud vlastníte rodinný dům, pozemek a další nemovitosti, budete každý rok povinnosti platit daň z nemovitosti. Jestliže ještě k tomu některé prostory pronajímáte, budete muset platit také daň z příjmu. Jestliže máte ve svém bytě nájemníka, který je nespolehlivý nebo problematický, je k povinnostem nutno započíst také náklady na soudní poplatky. 

Revizní kontroly 

Nezapomeňte, že například nízkotlaké kotelny nebo tlaková zařízení vyžadují revizní kontroly a zprávy. Jedná se také o expanzní nádoby nebo o další prostředky k ohřevu teplé vody. ¨ Ještě další povinností je zajistit pravidelnou revizi a následnou plombu u vodoměru. Tyto přístroje se musí pravidelně revidovat a opatřovat metrologickými údaji. Informace vám poskytne vaše distribuční síť. 

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.