Investice do dluhopisů

Rozhodli jste se investovat, ale akcie vám přijdou příliš rizikové a nemovitosti obnáší větší sumu, než jaká vám dřímá v keramickém prasátku hlídajícím vaše rodinné finance? Nabízí se dluhopisy, které se do popředí dostaly především jako alternativa bezpečného investování. Co to vlastně je a jaké jsou výnosy, kterých můžete dosáhnout?

Co jsou to dluhopisy?

Hovoříme o cenných papírech, které jsou jistým vyjádřením závazku emitenta vůči věřiteli. Pojí se s nimi právo požadovat splacení dlužné částky a vyplácení výnosů, které z nich plynou. Vše je podmíněno konkrétními daty.

Nejčastěji se setkáme s dluhopisy, které jsou vydávány státy. Jejich zvýhodnění však není příliš vysoké, průměrně činí několik málo procent. Ale samozřejmě neházejme všechny dluhopisy do jednoho pytle. Vydávají je i samosprávné celky nebo firmy a zde se lze setkat s výnosem o něco vyšším v porovnání se státními alternativami.

Kde nakupovat dluhopisy? Příklad: https://dluhopisy.cz/

Když se rozhodnete zakoupit si dluhopis

Investice do dluhopisů jsou lákadlem především pro milovníky jistoty. Jak již bylo zmíněno, pojí se s nimi nižší riziko než s akciemi na burze. Pakliže se rozhodnete zakoupit si dluhopisy, poskytnete jeho vydavateli půjčku. Vydavatel se na straně druhé zavazuje pravidelně platit úroky z něj plynoucí až do doby jeho splatnosti. Poté dojde k navrácení částky, kterou investor do dluhopisu vložil.

Dluhopisy dělíme na několik typů

Podobně jako akcie, i dluhopisy lze rozdělit na několik typů. Rozlišujeme je dle několika parametrů, a to podle:

  • Doby splatnosti
  • Typu určení
  • Frekvence výplaty

Jak nakoupit dluhopisy

Koupě dluhopisů je poměrně snadná. Klíčem k úspěchu je spočítání si možných výnosů, s čím pomůžeme nejen v rámci našeho investičního poradenství, ale také jsou vynikajícím pomocníkem takzvané výnosové kalkulačky.

Spořící dluhopisy Česká republiky: https://www.sporicidluhopisycr.cz/

Nákup dluhopisů se dnes provádí na specializovaných portálech, na nichž se stačí registrovat a posléze vyplnit objednávkové formuláře. Konkrétní cenné papíry vybíráme na tržišti dluhopisů.

Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře zpravidla dochází k telefonickému rozhovoru s emitentem, který doplní potřebné údaje, jež v objednávkovém formuláři chybí. Nakonec dojde k podpisu smlouvy, úhradě kupní ceny dluhopisů a doručení zakoupených dluhopisů na adresu vás jakožto investora.

Na co si dát pozor?

Ať už vás zajímají firemní dluhopisy, protiinflační dluhopisy nebo korporátní dluhopisy, vždy si dejte pozor na několik věcí. Předně buďte plně ztotožněni s odpovědností, kterou za nákup cenného papíru berete. Dále také:

  • Pročtěte emisní podmínky. Nezapomeňte ani na to, co je napsáno malým písmem či co se uvádí pod čarou (zde bývají napsány výluky, sankce a skryté poplatky).
  • Před investováním do konkrétního dluhopisu si zjistěte, v čem emitent podniká a jak dlouho (tím si ověříte, že je zde dostatečně velká pravděpodobnost řádného splacení).
  • Zjistěte si, zdali jsou emitované dluhopisy se zárukou či bez ní (pokud je se zárukou, ať už se zástavou nemovitosti v katastru, je to v pořádku).
  • Zkontrolujte si také emisní historii firmy (vydali v minulosti dluhopisy a pokud ano, splatili je řádně?)
  • Proklepněte si, s kým máte tu čest (kromě historie a samotného podnikatele si zjistěte i dluhovou minulost, projděte si insolvenční rejstřík a podobně).

Státní dluhopisy v ČR

Zejména v posledních měsících se do popředí dostávají státní české dluhopisy, které vydává Ministerstvo financí. Emise zajišťuje Česká národní banka, která si také bere na starost vyplácení budoucích úroků. Pokud byste měli zájem o tento typ cenných papírů, vaše kroky budou mířit na pobočky oficiálních distributorů.

K dispozici je rovnou několik variant lišících se úrokovou sazbou, respektive jejich výnosem. Takzvaný proinflační dluhopis kopíruje vždy vývoj spotřebitelských cen a je vždy navýšen o půl procentního bodu. Reinvestiční dluhopis má výnos zhruba o procento vyšší, podobně jako státní dluhopisy s fixním výnosem.

Dále by Vás mohlo by Vás zajímat:

 

Autor: Radek Vávra