Než začnete investovat do umění, co byste měli vědět 

Investování do umění se zdá být ideální v případě, že chcete diverzifikovat své portfolio. I když se řada investorů shoduje na tom, že byste měli mít k investicím alespoň nějaký vztah, není to podmínkou. Jak již bylo zmíněno, umění se v mnoha případech bere jako diverzifikace stávajícího portfolia a k tomu nemusíte být tím největším znalcem nebo k umění nemusíte mít nějaký příliš silný vztah.  

Informujte se o aktuálním vnímání umění 

Každý, kdo chce investovat do umění, si musí uvědomit, že na umění je z velké části přihlíženo jako na něco, co je netransparentní, neregulovatelné, nepředvídatelné. Ti, kteří však do umění ale už investovali vědí, že pokud je člověk dostatečně trpělivý, ke zvýhodnění dojde, a to k několikanásobnému.  

Umělecký trh má svá specifika stejně jako jiný trh, na kterém se dennodenně obchoduje a kde se investuje. Výrazně se prosazuje generace mileniálů, jež patří k nejvíce movitým sběratelům podle posledního průzkumu.  

Informujte se o tom, jak se díla oceňují 

Nejen vnímání, ale také způsob oceňování děl je nutné dopředu zjistit. Mluvíme však o velmi proměnlivém faktoru, který má vliv na chování obchodníků i na jejich přemýšlení. Právě oceňování je mnohdy tím faktorem, který přemluví ke koupi nebo naopak k prodeji nějakého díla.  

V případě oceňování se musí zvážit například načasování. Raní umělci se nechávají na později, ovšem pokud nějaké dílo už není v módě či z módy vychází, je třeba zvážit jeho prodej.  

Roční výnos okolo 6 % 

V případě umění je nutné počítat s trochu nižším ročním výnosem, než na jaký jste zvyklí u jiných investic. Roční výnos obecně pohybuje kolem šesti procent, je to však velmi obecný pohled. I tento trh samozřejmě zaznamenává jisté výkyvy, i proto je vhodné i v tomto případě přistoupit k diverzifikaci.  

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.