Jaká jsou rizika dluhopisů?

Nad investováním přemýšlí nejeden člověk. Důvodem toho je fakt, že lidé nechtějí mít peníze stranou, aby je inflace doslova žrala za živa. Chtějí, aby jejich peníze procházely jistým zvýhodněním, a tak je chtějí investovat. V současné době je mnoho možností, do čeho se může investovat. K nejméně rizikovým investicím patří bezesporu dluhopisy. Ovšem je třeba konstatovat, že i dluhopisy jako takové v sobě nesou jisté riziko, i když je to v porovnání s jinými investicemi riziko minimální.  

Pojďme však být trochu konkrétnější. Dluhopisy jsou jednoznačně skvělým způsobem, jak generovat příjmy, které jsou pro náš život zcela důležité. I když se jedná o nejvíce bezpečné investování, pár stinných stránek v podobě rizik se přece jenom najde.  

Je zde úrokové riziko 

Mezi riziky bychom našli především takzvané úrokové riziko. Úrokové sazby vychází z cen dluhopisů a jsou v takzvaném inverzním vztahu. Pokud začnou úrokové sazby klesat, ceny dluhopisů rázem porostou.  

Inflační riziko 

O inflaci jsme se již zmiňovali. Právě kvůli ní se rozhodují lidé investovat. Nechtějí, aby inflace snědla veškeré jejich příjmy, které mají naspořené stranou. V případě investování do dluhopisů je riziko inflace několikaprocentní. V případě, že dojde k růstu inflace, dojde také k narušení kupní síly dluhopisů, což povede k negativní míře výnosnosti.  

Je zde také likviditní riziko 

K dalším rizikům patří takzvané likviditní riziko, což je riziko, kdy investor nebude schopen rychle prodat korporátní dluhopisy kvůli slabému trhu. Slabý trh je bohužel něco, co může přijít a co může vést ke značnému kolísání ceny.  

Úvěrové riziko 

Dalším rizikem v případě dluhopisů je takzvané úvěrové riziko. Když se rozhodnete koupit si dluhopis, kupujete si prakticky jenom potvrzení o dluhu. Mnohdy není splácení dluhopisů garantováno důvěrou nebo dobrým jménem, proto je zde právě úvěrové riziko, jelikož nevíte, zdali vám bude částka opravdu vrácena zpět. 

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.