Jak hodnota inflace ovlivňuje kurz měn? 

Inflaci považujeme za jeden z klíčových faktorů, které ovlivňují ekonomiku. Dopad inflace je opravdu veliký. V tomto článku se zaměříme na to, jak ovlivňuje kurzy měn, tedy například kurz dolaru, kurz Zloty a podobně. Směnný kurz je velice důležitý na úrovni obchodu země se zahraničními zeměmi. Proto patří mezi nejsledovanější a nejvíce analyzované. Směnné kurzy ovlivňují také skutečný výnos investorova portfolia. 

Kurz měn v obchodu země 

Jak kurz měn, tedy hodnota měny, ovlivňuje dovoz a vývoz? Pokud je hodnota měny vyšší, zlevňujete dovoz země a zároveň zdražuje její vývoz na zahraničních trzích. Naopak měna s nižší hodnotou zdražuje dovoz země a na zahraničních trzích zlevňuje její vývoz. Vyšší hodnota měny je pro obchodní bilanci země horší, zatímco nižší hodnota obchodní bilanci zlepší. 

Faktory, které ovlivňují směnné kurzy 

Je jich mnoho. Patří mezi ně obchodní vztahy mezi dvěma zeměmi, které spolu obchodují. Pokud vidíme kurz libra, je ukázán pouze jako srovnání měn dvou zemí – v našem případě České republiky a Velké Británie. Směnné kurzy jsou relativní. Mezi tyto faktory patří inflace, rozdíly v úrokových mírách, deficity běžného účtu nebo třeba veřejný dluh. 

Inflace a její vliv na měny 

Ty státy, které dlouhodobě vykazují nižší míru inflace, obvykle zažívají rostoucí hodnotu měny. To znamená, že mají vyšší kupní sílu. V poslední polovině 20. století patřily mezi země s nízkou inflací Japonsko, Německo a Švýcarsko. USA a Kanada dosáhly nízké míry inflace až později. A platí to i naopak. Země, které dlouhodobě vykazují vyšší inflaci, mají nižší kupní sílu a hodnota jejich měny klesá. Doprovázeno je to také vyššími úrokovými sazbami. Centrální banky mají možnost manipulovat s úrokovými mírami – zde je ale třeba podotknout, že tyto změny se na trhu skutečně projeví až po určitém čase. 

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.