Jak hravě získat dotaci na úsporná opatření na rodinném domě

Zjistili jste, že vám během zimy táhlo do domácnosti? A může za to střecha nebo okna? Ať už za to může cokoliv, rozhodněte se pro obměnu. Aktuálně navíc můžete využít i dotaci jménem Nová zelená úsporám, která může snížit náklady spojené třeba s výměnou oken či zateplením na naprosté minimum. Abyste však získali dotaci na výměnu oken, dotaci na zateplení nebo dotaci na jiné opatření, které povede ke snížení spotřeby energií na rodinném domě, musíte o dotaci správně zažádat.

Zažádejte o dotaci před nebo po provedení úsporných opatření

Je třeba na úvod ještě konstatovat jednu věc, a sice dotaci je možné získat jenom na takové opatření, které je úsporné, a sice které vede k rapidní úspoře energií na rodinném domě. Dotační program Nová zelená úsporám se totiž rozhodl pomáhat životnímu prostředí kolem, a to tak, že podpoří všechny, kteří nějakým způsobem sníží spotřebu energií, tudíž sníží i výrobu elektrické škodlivé energie.

Mnozí lidé si myslí, že o dotaci je možné požádat jenom v případě, že se k úsporným opatřením schyluje. Jenže není tomu tak. O dotaci je možné požádat jak před realizací úsporných opatření, tak také po provedení případných úsporných opatření, pokud k nim došlo v posledních dvou letech.

Žádost lze podat elektronicky

Pokud nemáte čas na obíhání úřadů, nemusíte se dotace vzdávat. Je možné o ni požádat elektronicky, přičemž vám stačí zadat jen tři věci, a sice identifikaci žadatele a objektu, dále je třeba zvolit typ podpory nebo jejich kombinaci a do třetice nesmíte zapomenout přiložit přílohy, a to konkrétně odborný posudek a krycí list, v němž jsou obsažené technické parametry.

Jak odešlete svou žádost o dotaci, bude vám vygenerováno unikátní číslo žádosti, pod kterým bude žádost evidována v systému. Dokumenty, které jsou pro získání dotace potřebné, se případně musí odevzdat nebo odeslat do pěti kalendářních dnů od elektronického podání žádosti, pokud jste tedy potřebné dokumenty neposlali společně s žádostí o dotaci.

Tomáš Výborný

Tomáš Výborný

Redaktor Ing. Tomáš Výborný - věk 38 let. Copywriter na volné noze se specializací na aktuální články v kategoriích jako finance, podnikání a bydlení.