Způsoby, jak investovat do nemovitostí

Investice do nemovitostí je dnes velkým tématem. Lidé chtějí investovat své peníze a snaží se o jedno – učinit takové investiční rozhodnutí, kterému budou rozumět a kterého nebudou litovat. A nemovitosti se jim jeví jako ideální. Slibují vysoké zvýhodnění, k jejich koupi není třeba mnoho znalostí, navíc ze statistik vyplývá, že jejich hodnota roste prakticky každým dnem a lidé v nájemním bydlení bydlet ještě po mnoho let budou. Pokud vám však v kapse nedřímá několik milionů na koupi nemovitosti, investovat do nich lze i trochu jinak.  

I když se tomu těžko věří, investovat do nemovitostí nemusíte jenom tak, že některou fyzicky koupíte a budete ji několik let splácet. Investovat do nemovitostí jde i jinými způsoby, a to konkrétně níže uvedenými. 

Fondy 

Pokud nemáte dostatek financí na to, abyste si nemovitost zakoupili, můžete využít možnost přispět do fondů. V současné době existuje celá spousta nemovitostních fondů, jež nabízí možnost alespoň přispět. Tím se stáváte jejich součástí a je vám vyplácena část nájemného z pronajatých bytů.  

Takových platforem dnes funguje mnoho a přispívat lze už od pěti set korun měsíčně. Zvýhodnění se pohybuje kolem pěti procent, což není nijak špatné.  

Spoluvlastnictví 

Jestliže vám ale fondy nepřijdou dostatečně atraktivní, a to z jednoho jediného důvodu, a sice že dané nemovitosti nebudete ani z části vlastnit, nabízí se spoluvlastnictví. Jinými slovy najděte člověka, který je v podobné situaci jako vy a jděte do toho spolu. Pokud však budete kupovat nemovitost společně, je důležité mít tento krok podmíněn smluvně.  

I když můžete být těmi nejlepšími kamarády na světě, mluvíme o mnoha penězích, jež lidi rozdělují. Pokud budete mít veškeré podmínky a kroky sjednány smluvně, nemusíte se společné investice nijak bát. 

Nebo jen zvyšte svou bonitu 

Že se nechcete vzdát svého snu mít vlastní nemovitost? Možná je tou největší překážkou bonita. Své příjmy však můžete zvýšit, a to kupříkladu rodičovskými příspěvky, které na dítě dostáváte. I výživné se počítá do příjmů a i tento příspěvek vyplácený od dřívějšího partnera může u banky pomoct. 

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.