Co je to remboursní úvěr?

Na finančním trhu se můžete setkat s mnohými různými typy úvěrů. Klasické spotřebitelské nebo hypoteční úvěry jsou všem lidem dobře známé, ale co třeba takový remboursní úvěr? Co to vlastně je? I s tímto typem úvěru se můžete setkat, ovšem jen málokdo ví, co tento typ úvěru znamená.  

Co je to remboursní úvěr? 

Pokud hovoříme o remboursním úvěru, hovoříme o akceptu směnky, která je vystavená na dovozce vývozcem, a to takzvanou remboursní bankou. Iniciativa remboursního úvěru vychází od dovozce, který žádá přes banku o akceptování směnek, jež byly na něj vystavené vývozcem u remboursní banky.  

V souvislosti s remboursním úvěrem se můžete setkat s mnohými formami tohoto úvěru. Existují například remboursní úvěry opakované, jednorázové, také kombinované s eskontem nebo nekombinovatelné s eskontem.  

Remboursní úvěr dělíme na 

  • Přímý remboursní úvěr 
  • Nepřímý remboursní úvěr 

Co se týče přímého remboursního úvěru, u tohoto platí, že remboursní banka je zároveň bankou vývozce. Banka v tomto případě akceptuje směnku proti předání dokumentu o akreditivu, a to na základě akreditivu s odloženou splatností, který bývá vystaven bankou dovozce.  

U nepřímého úvěru je jen dovozce, vývozce a remboursní banka.  

Více o remboursním úvěru 

Remboursní úvěr je pojem, o němž toho bylo napsáno opravdu velice málo. V souvislosti s remboursním úvěrem banka vstupuje do jistého rizika, přesto je ochotná směnku sama eskontovat. Vývozce tak dostane zaplaceno hned, jak dojde k předání dokumentů.  

Remboursní úvěr se nejčastěji využívá u zahraničního obchodu. V jiných odvětvích nebo oblastech se s tímto typem úvěru pravděpodobně nesetkáte nebo se s ním setkáte opravdu jenom zřídka. Kdo se však s tímto úvěrem setká, jsou studenti středních a vysokých ekonomických škol, kteří se jistě o tomto úvěru učí. 

Autor: Radek Vávra

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.