Co stojí za růstem ceny dřeva?  

Všichni, kdo letos plánují stavbu dřevostavby nebo jiného druhu bydlení, musejí počítat se skutečně enormní cenou dřeva. Co za tím stojí a jaké byly ceny v minulých letech?  

Oživení ekonomiky 

Podle některých ekonomů za skokovým nárůstem ceny dřeva stojí zejména oživení ekonomiky. Kalkulačka měn nabízí zajímavé informace a porovnání. Pokud sledujete devizové kurzy, jistě vám vývoj cen a ekonomických ukazatelů neušel.  

Kůrovcová kalamita je za námi 

Když se v letech 2016 až 2020 naše republika nacházela uprostřed kůrovcové kalamity a bylo nutno najednou pokácet velké plochy lesa, přebytek dřeva srazil ceny této komodity nízko. Celé kupy dřeva se hromadily u okrajů cest a dalo se očekávat, že toto období nebude pro zisk z prodeje dřeva nejlepší. Tato komodita byla velmi snadno dostupná, proto její cena velmi klesala. Toto období již ale máme za sebou a v současné době již není dřeva nadbytek. Ceny tak přirozeně rostou.  

Promluvil i lockdown 

Současně s tím, že se u nás v posledních letech již tak masivně netěžilo, se vyskytla pandemie koronaviru. Lidé nesměli cestovat, byli v lockdownu. Soustředili se proto zejména na zlepšování stavu svých pozemků a nemovitostí. Vysoká poptávka po dřevě jako důležité stavební komoditě se tak střetla s nízkou nabídkou. Vlivem okolností se již těžilo mnohem méně.  

Vývoz do okolních zemí 

Ceny šly postupně nahoru i kvůli možnosti vyvážet dřevo do zahraničí, kde za něj firmy utržily více peněz. Okolo 85 procent z celkové produkce se vyvezlo za hranice. Nejvíce pak do sousedního Rakouska, kde dokonce tamní dřevaři proti dovozu z Česka protestovali. Vyváželo se ale i do Německa, Polska či na Slovensko.  

Vývoz dřeva z naší země byl mnohdy označen jako drancování našeho přírodního bohatství. Vyváželo se totiž jen surové dřevo, bez přidané hodnoty, která dává možnost vznik dalšího zisku pro naše firmy. Nevyváží se tedy výrobky, ale jen surovina, ze které mají ekonomický profit v zahraničí.  

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.