Jak napsat kupní smlouvu na nemovitost 

Při prodeji nemovitosti si zejména přejeme učinit všechny kroky tak, aby byla zajištěna maximální ochrana našich práv. Které prvky nevynechat? 

Velmi tenký led 

Prodej nemovitosti svépomocí je jako pohyb na tenkém ledě. Nemusí se nic stát a všechno klapne. Nebo se setkáte s podvodníkem a nesprávně sepsaná smlouva vás stáhne ke dnu. I proto je lepší, když bude vaši smlouvu sepisovat advokát. Obsah kupní smlouvy totiž díky tomu, že ji sepisuje právník, bude mít všechny náležité prvky. Nikdy se vám tak nestane, že byste udělali chybu a přišli o své finance za nemovitost.  

Identifikace smluvních stran 

Jako první část smlouvy se identifikují smluvní strany. Zde je potřeba uvést plné jméno a příjmení, a také trvalé bydliště osob, které se ve smlouvě vyskytují.  

Jako další prvek je samozřejmě nutné uvést předmět smlouvy, kterým je daná nemovitost. Uvádíte parcelní číslo, katastrální území, výměru. Specifikujete související pozemky a definujete přístupové cesty nebo podíl na společných prostorách.  

Způsob úhrady částky 

Jako další bod se zmiňuje domluvená kupní cena nemovitosti. Nezapomeňte uvést způsob, jakým bude cena hrazena, a také datum splatnosti. Samozřejmostí je také uvedení způsobu součinnosti v rámci převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí. Uveďte, jaká je lhůta i způsob převzetí nemovitosti kupcem.  

Práva a povinnosti smluvních stran 

V této části se nejvíce zaměřte na konkrétní povinnosti, které co nejvíce specifikujete. Zde se například uvádí specifikace vady dané nemovitosti, právní i faktické. Když vše správně specifikujete, jste imunní vůči pozdějším sporům ze strany kupce. Dobře sepsaná smlouva vám tak otevírá dveře k plné částce, kterou za svou nemovitost dostanete.  

Při rychlém sepisování smlouvy často zapomínáme na to, že tato úřední formalita nabývá platnosti až při jejím podpisu. Proto nezapomeňte podepsat obě vyhotovení smlouvy, jak smlouvu pro kupce, tak tu vaši.  

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.