Více vědomostí, ale také nízké sebevědomí, aneb jak jsou na tom Češi z pohledu investic 

O Češích se dlouho povídalo, že jsou po stránce investování velmi konzervativní. A platilo to ještě donedávna, kdy se řada nechtěla upnout k úspoře financí tímto způsobem. Jenže zoufalá situace si žádá zoufalé činy. Tedy, z dlouhodobého pohledu dobré činy. Vždyť investování je bezesporu možnost, jak se těšit z finanční nezávislosti. Ostatně si to právě vlivem krize řada Čechů uvědomila a začala postupně odpárávat domněnku, že jsme konzervativní po tomto směru. Nejsme, už nejsme. Naopak jsme velmi vzdělaní, jen nám chybí to potřebné sebevědomí.  

Výše investiční gramotnosti vzrostla 

Z posledních průzkumů vyplývá, že vzrostl takzvaný index investiční gramotnosti, a to ve velké míře. Z něj vyplývá, že se mezi námi nachází už 152 tisíc lidí, kterým se na investičním kontě velmi daří, a to jenom na jedné jediné investiční platformě.  

Z celorepublikového hlediska platí, že pojmu „inflace” rozumí bezmála 80 % Čechů a více jak 74 % chápe rozdíl mezi spořením a investováním. A to jsou ostatně skvělé základy položené budoucí finanční nezávislosti.  

Více vědomostí rovná se vyšší sebevědomí na trzích? 

Bohužel nelze konstatovat, že s větší mírou vědomostí došlo také na vyšší sebevědomí. To v Češích bohužel zatím nedřímá, i když samozřejmě není to příliš špatně. Přistupují k investičnímu trhu i nadále s pokorou.  

Z nedávného průzkumu dále vyplývá, že těmi nejvíce sebevědomými investory na trhu jsou lidé mladší 35 let. To pravděpodobně není nijak překvapivé zjištění, vždyť jsou to většinou lidé, kteří nejsou zatíženi hypotékou a nemají ani žádné podobné závazky, na které by se měli ohlížet.  

To, že jsou však nejvíce sebevědomí ale neznamená, že dosahují největších výsledků. Nejlépe si vedou spíše investoři ve věkovém rozmezí 45-53 let, kteří jsou opatrnější a své jednotlivé kroky promýšlí dopředu, než je provedou. 

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.