Za co se nejčastěji udělují sankce z hlediska BOZP na stavbách?

Věděli jste, že zhruba pětaosmdesát procent všech úrazů, ke kterým dojde na pracovištích, vzniká na stavbách? A přesto se stále najde mezi námi čtyřicet procent podnikatelů, kteří vůbec neřeší BOZP. Vždyť by jenom stačilo využít služeb firmy Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO a o které se dočtete v recenzích, referencích či zkušenostech na internetu. Ve většině případů se při pracovním úrazu zjistí, že zaměstnavatel nebo živnostník nemá vyřešenou BOZP. V tom okamžiku je rázem udělena pokuta, která se klidně může dostat až do řádů milionů. Nejčastěji však bývají udělovány pokuty nižší, v řádech několika tisíc korun. Otázkou však je, za co nejčastěji se sankce udělají z hlediska BOZP na stavbách. 

Za chybějící pracovní pomůcky či za špatný způsob zajištění ochrany proti pádu

Stavba je místo, kde dochází k pracovním úrazům nejčastěji. To již bylo zmíněno. Poukázaly na to nedávné statistiky, které zároveň upozornily, že BOZP se na stavbách často vůbec neřeší. Když tedy na stavby zamíří kontrola z Inspektorátu práce, uděluje se jedna pokuta vedle druhé. 

Podle posledních statistik se nejčastěji udělují pokuty za špatný způsob zajištění ochrany proti pádu z výšky. Taktéž se velice často udělují sankce za chybějící nebo nevhodné osobní ochranné pracovní prostředky a v neposlední řadě se velice často udělují sankce i za špatné zajištění bezpečnosti na dočasných stavebních konstrukcích proti pádu z výšky, jako jsou například lešení. Také se zaregistrovalo větší množství udělených sankcí za to, že byla špatně zajištěná bezpečnost při výkopových pracích. 

Živnostníci se často spoléhají na zhotovitele stavby

Zatímco zaměstnanci spoléhají na svého zaměstnavatele a na to, že vše z oblasti BOZP hravě vyřeší, živnostníci pracující na stavbách se zase spoléhají na zhotovitele stavby. Jenže to je velká chyba. Zhotovitelé stavby za živnostníky nic nevypracují či nezpracují, kryjí si zásadně jenom svoje vlastní záda. 

Radek Vávra

Radek Vávra

Ing. Radek Vávra - specializuje se na finance, ekonomiku a investování, které jsou jeho koníčkem přes 20 let.